College Utrecht akkoord met ontwerp Stationsplein

Eind december heeft het College van Burgemeester en Wethouders in Utrecht zijn fiat gegeven aan het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan voor het gebied rondom het Stationsplein Oost. Ector Hoogstad Architecten maakte deze plannen in samenwerking met landschapsontwerpers Sant & Co. De plannen zorgen samen met het pleinontwerp (inclusief een enorm fietsparkeergebouw met ruim 12.000 plekken) voor een stedenbouwkundig kader waar binnen andere ontwikkelingen gestalte kunnen krijgen. Denk hierbij aan de nieuwe hoofdentree en naar de straat gerichte plinten van Hoog Catharijne en de nieuwe bouwvolumes aan weerszijden van het station langs het spooremplacement die ervoor zorgen dat de nieuwe Stationsstraat door een helder profiel een aangename verblijfsplek wordt. Ook zijn er spelregels vastgesteld voor de programmering van de plinten en de organisatie van de belangrijkste verkeersstromen in het gebied. ‘We willen van het Stationsplein weer een plek maken die je begrijpt’, aldus Joost Ector onlangs in zijn bijdrage aan het door Aorta georganiseerde "stadsgesprek" over de stand van zaken in het gebied. "Verblijfskwaliteit is waar het in dit plan om draait. We ontwarren de logistieke knoop en zorgen voor een nieuwe organisatie die ruimte laat om de stad op een prettige manier te beleven." Inmiddels is de bouw van de nieuwe stationsterminal in volle gang, zoals hier te zien is. Volgens planning zal met de realisatie van het nieuwe Stationplein worden gestart in 2014.

U bent hier

De oude station traverse is in raptempo aan het verdwijnen voor een groot verhoogd plein met daaronder onze fietsenstalling voor ruim 12.500 fietsen. »

In 2014 is de bouw gestart van de grootse fietsenstalling ter wereld en in 2011 zijn wij begonnen met het ontwerpen van de stalling. Nu ruim 6 jaar later krijgt het project vorm. »

Al anderhalf jaar wordt in Utrecht gebouwd aan de grootste overdekte fietsenstalling ter wereld met daar bovenop het nieuwe stationsplein. Een geweldig ingewikkeld project. »

Nu de brugpijlers voor het HOV-viaduct in Utrecht gestort zijn, is het tijd voor de zogenaamde buik.  De buik is het bolle verbindingsstuk, precies in het midden van het 44 meter lange viaduct. »

Voor het stationsgebied in Utrecht heeft Ector Hoogstad Architecten naast een plein met fietsenstalling »

In het weekend van 4 en 5 juli staat Utrecht in het teken van de Grand Départ van de »

Op zaterdag 13 juni is het mogelijk om door heel Nederland bouw- en infraprojecten te bezoeken tijdens de Dag van de Bouw. »

Rotterdam

In het stationsgebied van Utrecht wordt in het kader van het project CU2030 volop gebouwd. »

De Rotterdamse Waalhaven wordt de komende decennia grootscheeps getransformeerd. »

In Oud-Beijerland maakten we een ontwerp voor een woon/winkelgebied aan de Beneden Molendijk, bestaande uit ongeveer 48 woningen voor verschillende doelgroepen in combinatie met 2.500 m² winkelruim »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Laanslootseweg 1
3028 HT Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »