Stationsplein Oost Utrecht, een update

Foto: DUIC.nl / Robert Oosterbroek

Al anderhalf jaar wordt in Utrecht gebouwd aan de grootste overdekte fietsenstalling ter wereld met daar bovenop het nieuwe stationsplein. Een geweldig ingewikkeld project. De fietsenstalling ligt midden in een druk gebied waar de busbaan, de taxistandplaats, de kiss & ride, expeditievoorzieningen, fietspaden en looproutes continu in gebruik moeten blijven. Tegelijk met de bouw van de stalling wordt er gewerkt aan de nieuwbouw die grenst aan het plein. Deze nieuwbouw maakt bovendien grotendeels gebruik van de fietsenstalling als fundering. Het plein vormt straks dé schakel tussen Utrecht Centraal, Hoog Catharijne en de binnenstad.

Ector Hoogstad Architecten heeft in samenwerking met Sant & Co en Royal Haskoning DHV de fietsenstalling en het stationsplein ontworpen maar is ook verantwoordelijk voor de totale bouwfasering. Om alle nieuwe voorzieningen te kunnen realiseren wordt er doorlopend met functies geschoven om ruimte te creëren voor de noodzakelijke bouwwerkzaamheden. Het is een intensief proces om daarbij alle belangen van alle betrokkenen op elkaar af te stemmen. In het faseringsplan komen alle randprojecten samen op één onderlegger en wordt inzichtelijk gemaakt hoe het gebied in de tijd transformeert van de oude naar de nieuwe situatie.
Deze maand wordt de busbaan naar zijn definitieve plaats verlegd, op de nieuwe door Ector Hoogstad Architecten ontworpen HOV-baan. Een belangrijke faseringsmijlpaal waarna kan worden begonnen met de afbouw van het eerste deel van de fietsenstalling en het plein. Eind 2016 wordt er vervolgens een 25 meter hoge steiger opgebouwd voor de realisatie van de overkapping. Deze dakconstructie rust op zeven kolommen en bestaat uit 49 kussens van ETFE-folie met een diameter van 7,2 meter, die worden ingeklemd tussen ruim 130 stalen elementen van elk zes tot acht ton. Zodra de overkapping boven het plein en de aangrenzende bebouwing gereed zijn, komen er medio 2017 in de fietsenstalling ruim 7.000 fietsparkeerplaatsen beschikbaar en wordt het eerste deel van het plein opengesteld. Vanaf dat moment wordt er doorgebouwd aan het tweede deel van de fietsenstalling en aan het plein. Medio 2018 moet de volledige stalling klaar zijn en is er plaats voor 12.500 fietsen. Omstreeks 2020 is het gehele project Stationsplein Oost afgerond.

U bent hier

De oude station traverse is in raptempo aan het verdwijnen voor een groot verhoogd plein met daaronder onze fietsenstalling voor ruim 12.500 fietsen. »

In 2014 is de bouw gestart van de grootse fietsenstalling ter wereld en in 2011 zijn wij begonnen met het ontwerpen van de stalling. Nu ruim 6 jaar later krijgt het project vorm. »

Voor de Koninklijke Auris Groep heeft Ector Hoogstad Architecten aan het Rotterdamse Ammanplein een audiologisch centrum met hoofdkantoor ontworpe »

Nu de brugpijlers voor het HOV-viaduct in Utrecht gestort zijn, is het tijd voor de zogenaamde buik.  De buik is het bolle verbindingsstuk, precies in het midden van het 44 meter lange viaduct. »

Voor het stationsgebied in Utrecht heeft Ector Hoogstad Architecten naast een plein met fietsenstalling »

In het weekend van 4 en 5 juli staat Utrecht in het teken van de Grand Départ van de »

Op zaterdag 13 juni is het mogelijk om door heel Nederland bouw- en infraprojecten te bezoeken tijdens de Dag van de Bouw. »

Rotterdam

In het stationsgebied van Utrecht wordt in het kader van het project CU2030 volop gebouwd. »

De Rotterdamse Waalhaven wordt de komende decennia grootscheeps getransformeerd. »

In Oud-Beijerland maakten we een ontwerp voor een woon/winkelgebied aan de Beneden Molendijk, bestaande uit ongeveer 48 woningen voor verschillende doelgroepen in combinatie met 2.500 m² winkelruim »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Laanslootseweg 1
3028 HT Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »