De Regenboog Amerongen

Het nieuwe gebouw voor basisschool De Regenboog in Amerongen maakt deel uit van het project Allemanswaard, dat daarnaast nóg een school, een sporthal, bibliotheek, kinderopvang en woningen omvat. In aansluiting op het onderwijsconcept van De Regenboog en het plan om Allemanswaard tot een nieuw hart voor de buurt om te vormen, hebben wij een school ontworpen bestaande uit een aantal gebouwen van verschillende hoogte en materialisatie: een kleine nederzetting binnen het dorp.

De school heeft veertien lokalen verdeeld over twee lagen. In het hart van het gebouw bevinden zich een ruime aula en een speelzaal. De omringende gangen kunnen dienst doen als balkon en uitloop van de aula. De speelzaal, die zich op een hoger niveau dan de aula bevindt, kan bij de aula getrokken worden om als podium te dienen. Ook het technieklokaal kan naar de aula geopend worden zodat een royale overblijfruimte ontstaat. Voor individuele zorg aan leerlingen beschikken de onder-, midden- en bovenbouw elk over een prikkelarme ruimte voor remedial teaching.

Grote, bijna oversized dakoverstekken naar het schoolplein toe geven het gebouw een uitnodigende aanblik. De onder- en bovenbouw hebben hier ieder hun eigen entree. Een loopbrug verbindt het gebouw met de bibliotheek in het naastgelegen multifunctionele centrum.

U bent hier

Nieuw Middelpunt op de Brightlands Chemelot Campus »

Het nieuwe Da Vinci College is een stad in het klein
Een duurzame combinatie van hergebruik en nieuwbouw in Roosendaal.  »

In februari 2016 is het zeer geavanceerde faculteitsgebouw voor Technische Natuurwetenschappen op de campus van de TU Delft opgeleverd. »

Op 25 november 2015 onthulde de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het definitief ontwerp van het Feringa gebouw, het nieuwe, indrukwekkende gebouw v »

In opdracht van de TU Delft ontwerpt Ector Hoogstad Architecten ‘PULSE’; een interfacultair onderwijscentrum met ruimte voor nieuwe onderwijsvor »

Op een prachtige locatie aan de Maas in Cuijk komt het nieuwe Merletcollege. »

Hubertus & Berkhoff is het gezamenlijke nieuwe onderkomen aan de Amsterdamse Zuidas van twee gerenommeerde Amsterdamse horeca vaksc »

Rotterdam

Ector Hoogstad Architecten staat opnieuw op de 13de plaats van de Top 25 van meest productieve Nederlandse architecten. »

Volgende week vrijdag 27 januari bereiken we het hoogste punt van het Merletcollege in Cuijk. »

Met man en macht wordt door het ontwerpteam gewerkt om voor het einde van het jaar het technisch ontwerp van ‘The Feringa Building’ te voltooien. »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Laanslootseweg 1
3028 HT Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »