Picasso Lyceum Zoetermeer

Het Picasso Lyceum biedt onderdak aan circa duizend leerlingen verdeeld over de schooltypen VMBO, HAVO en VWO. Om interactie en communicatie te bevorderen, ontwierpen wij een gebouw van slechts drie lagen hoog, om daarmee het verticale verkeer zo veel mogelijk te beperken. Door de kavel maximaal te benutten, ontstond een breed en diep gebouw dat de markante contouren van de locatie volgt.

De nieuwe school speelt in op ontwikkelingen in het onderwijs waarbij, naast zelfstandig werken, meer en meer wordt samengewerkt tussen verschillende vakken. Daarom is het gebouw verdeeld in onderwijsdomeinen, clusters van verwante vakken. Er zijn domeinen voor talen, mens en maatschappij, science, kunst, sport en ICT. Elk domein biedt een combinatie van grote en kleine lokalen rond een 'open studielandschap' met eigen voorzieningen: van laboratoria, bibliotheek en mediatheek tot sportzaal en computerlokaal. Zo is er ruimte voor zelfstandig werken, maar ook voor vakoverschrijdende projecten. Een overdekte straat verbindt de verschillende domeinen met de aula en een buitenplein op de eerste verdieping.

Ook buiten schooltijden heeft het gebouw een functie in de wijk. De aula kan - los van de school - gebruikt worden als volwaardig theater.

U bent hier

Nieuw Middelpunt op de Brightlands Chemelot Campus »

Het nieuwe Da Vinci College is een stad in het klein
Een duurzame combinatie van hergebruik en nieuwbouw in Roosendaal.  »

In februari 2016 is het zeer geavanceerde faculteitsgebouw voor Technische Natuurwetenschappen op de campus van de TU Delft opgeleverd. »

Op 25 november 2015 onthulde de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het definitief ontwerp van het Feringa gebouw, het nieuwe, indrukwekkende gebouw v »

In opdracht van de TU Delft ontwerpt Ector Hoogstad Architecten ‘PULSE’; een interfacultair onderwijscentrum met ruimte voor nieuwe onderwijsvor »

Op een prachtige locatie aan de Maas in Cuijk komt het nieuwe Merletcollege. »

Hubertus & Berkhoff is het gezamenlijke nieuwe onderkomen aan de Amsterdamse Zuidas van twee gerenommeerde Amsterdamse horeca vaksc »

Rotterdam

Ector Hoogstad Architecten staat opnieuw op de 13de plaats van de Top 25 van meest productieve Nederlandse architecten. »

Volgende week vrijdag 27 januari bereiken we het hoogste punt van het Merletcollege in Cuijk. »

Met man en macht wordt door het ontwerpteam gewerkt om voor het einde van het jaar het technisch ontwerp van ‘The Feringa Building’ te voltooien. »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Laanslootseweg 1
3028 HT Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »