Vopak Rotterdam

Kort nadat Van Ommeren en Pakhoed fuseerden tot Vopak, werd het pand van Van Ommeren in het Scheepvaartkwartier herontwikkeld tot hoofdkantoor: een hedendaags gebouw in een historisch beschermd stadsgezicht langs het Park en de Maas.

Duurzaamheid is een speerpunt van het ontwerp. Dankzij hergebruik is de degelijkheid van de bestaande bouw op een intelligente manier gecombineerd met de technische verworvenheden van nieuwbouw. Een complex proces met diverse specialisten, dat door onze keuze voor integraal ontwerpen effectief en binnen budget is verlopen. Hierdoor zijn de gebouwen in vele opzichten uiterst efficiënt: minimaal energieverbruik (bijvoorbeeld door koeling met behulp van water uit de Maas), doelmatig ruimtegebruik, optimaal profijt van de constructie en een soepel ontwerpproces.

Het oorspronkelijke complex bestond uit een kantoortoren met een laagbouwvleugel. Door slim te ontwerpen creëerden we op een efficiënte manier extra ruimte binnen de bestaande volumes van laagbouw en toren. Hierdoor kon het nieuwe hoofdkantoor van Vopak in zijn geheel in de ruime en tegelijk compacte laagbouw worden gehuisvest, en kwam de toren vrij voor een andere bestemming.

De laagbouw, die teveel onbruikbare ruimte bevatte, vervingen we door nieuwbouw bovenop de aanwezige kelderbak. Uitgekiende bouwtechnische ingrepen leverden een extra bouwlaag op, binnen de toegestane bouwhoogte én binnen het budget. Tegelijk benutten we de extra diepte door het gebouw in drie zones in te delen. Het resultaat is een flexibel indeelbaar, multifunctioneel gebouw. De constructieve overcapaciteit van de kantoortoren hebben we ingezet voor drie extra bouwlagen. De bovenste twee lagen mochten worden gesloopt en vervangen door vijf nieuwe lagen in een lichtere constructie, op voorwaarde dat er woningen zouden worden gerealiseerd.

De gevelbekleding van zwart en wit geglazuurde keramische elementen benadrukt de strenge geometrie van het complex. Het lichtgroene natuursteen van de entree sluit aan bij de geoxideerde torenkoepel. De parkeerproblematiek is opgelost met een sfeervolle, drielaagse ondergrondse parkeergarage die subtiel onder het monumentale park van Zocher is weggewerkt.

U bent hier

Nieuw Middelpunt op de Brightlands Chemelot Campus »

Deze unieke internationale trainingsfaciliteit voor de life science sector staat midden op het Leiden Bio Science Park en is gerealise »

In het faculteitsgebouw dat onderdeel uitmaakt van het Erasmus MC Rotterdam transformeerden we de oude mensa tot een werkomgeving voor ONE. »

Nederland kent een internationaal hoog aangeschreven wetenschappelijk veld. »

Aan de Nieuwe Uitleg in Den Haag transformeerde Ector Hoogstad Architecten het gebouw De Artillerie, een in historiserende stijl gebouwd kantoorcomplex uit de jaren negentig, tot het nieuwe hoofdbu »

Op een prachtige locatie aan de Maas in Cuijk komt het nieuwe Merletcollege. »

Orion is het tweede centrale onderwijsgebouw op de campus van de Wageningen Universiteit. »

Rotterdam

Volgende week vrijdag 27 januari bereiken we het hoogste punt van het Merletcollege in Cuijk. »

Sinds het begin van dit schooljaar heeft het Da Vinci College een nieuw onderkomen aan de Bovendonk in Roosendaal. »

Eind dit jaar wordt gestart met de bouw van Matrix VII, een flexibel commercieel labgebouw op het Amsterdam Science Park. »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Laanslootseweg 1
3028 HT Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »